เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิต...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมาลัย อุกฤษฏ์สิริ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าเวร กลุ่ม 1) กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพงศธร จัตุพล ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...