เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี มอบบ้านโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ตาก

ตาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เป็นประธาน โครงการ รถเข็นนั่ง ปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ตาก

ตาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3...
ตาก

ตาก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมกับนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด...
ตาก

ตาก

วันที่  2 กรกฎาคม 2565 นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด/นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพูด...