เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอมโนรมย์ เสมียนตราอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา และคณะฯ ผู้แทน ป.ป.ส. ภาค 1 และกำนันตำบลคุ้งสำเภา มอบถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ มอบหมายให้นายจรัญ เรืองรุ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอมโนรมย์ เสมียนตราอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์ และคณะฯ และกำนันตำบลคุ้งสำเภา...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ ปลัดอำเภอมโนรมย์...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางวรวรรณ ตั่งสินชัย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ แก่นางสาวสายัณห์...