เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางมนัสวี มนตริวัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหันคา มีผู้บริจาคโลหิต...

ชัยนาท

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางมนัสวี มนตริวัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ณ...

ชัยนาท

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาร่วมบริจาคโลหิต โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ ปลัดจังหวัดชัยนาท/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของเล่นเด็ก และนมพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม ช่วยเหลือ นายแสนสุข อะอิตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 566 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ...