เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล , นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนางดวงจันทร์ สร้อยสุด ผู้ประสบอัคคีภัย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ณ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนางสะอาด อาจหาญยิ่ง...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.50 น. ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือ ครอบครัวนายบุญเลิศ บุตรหลอด ผู้ประสบอัคคีภัย...