เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมี พ.อ. มงกุฎ แก้วพรหม...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 5 กันยายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดตู้รับบริจาคเงินของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางธัญญลักษณ์  ภิญโญพานุวัฒน์, นางสุวคนธ์  แก้วอ่อน, นางปริณดา  พุทธา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน  ตามโครงการ “จิตอาสา CPR...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ ข้าราชกาา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชมชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบถังน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร ให้แก่อำเภอพล อำเภอสีชมพู อำเภอชนบท อำเภอโคกโพธิ์ชัย และอำเภอเปือยน้อย อำเภอละ 1 ถัง...