เลือกหน้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอ โดยนางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางพัชรา บรรดาศักดิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสมพิศ โพธิ์ไพจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก  นางณัชธยา
มุลาลี นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ให้การต้อนรับ โดยกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา จากนั้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย ได้ชี้แจงและให้ความรู้ต่างๆ ในการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
ของกิ่งกาชาดอำเภอต่อไป