เลือกหน้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ  อาคารศาสนสถาน ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีทหาร ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๖๒ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๖๒ ยูนิต แบ่งเป็น
– กรุ๊ป A จำนวน ๑๖ ราย
– กรุ๊ป B จำนวน ๑๘ ราย
– กรุ๊ป O จำนวน ๒๒ ราย และ
– กรุ๊ป AB จำนวน ๖ ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑๕ ราย และอวัยวะ
จำนวน ๓ ราย

Shares