เลือกหน้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์