เลือกหน้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวนูรี สะอะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ, มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Shares