เลือกหน้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พื้นที่อำเภอมหาชนะชัย ดังนี้
จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง
จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลพระเสาร์
รวมมอบสิ่งของจำนวน 6 ชุด
โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายอำเภอมหาชนะชัย ร่วมลงพื้นที่ ดังกล่าว ณ ตำบลคูเมือง,ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร