เลือกหน้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาประชาคมบ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงแคนใหญ่ จำนวน 8 ชุด
จุดที่ 2 ศาลาประชาคมบ้านปลาอีด หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก จำนวน 13 ชุด
โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมลงพื้นที่ ดังกล่าว ณ ตำบลดงแคนใหญ่ , ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร