เลือกหน้า
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางเตือนใจ เชื้อวณิชย์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอไทยเจริญ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย ได้โลหิต 50,850 ซีซี ทั้งนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และ อวัยวะ จำนวน 1 ราย