วันนี้ 20 มีนาคม 2567  ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ อำเภอมัญจาคีรี และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย
🩸ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 130 ราย
🩸ได้โลหิต จำนวน 52,000 ซี.ซี.
🩸เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 3 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย : ดวงตา จำนวน 6 ราย