เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางดาราการณ์  ทองจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนาป่าแซง ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย โดยมี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 5 ผืน ให้แก่นางพิสมัย  จันทร์ภิรม  บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทาน
2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และ ถุงยังชีพ 1 ชุด
3. ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา มอบถุงยังชีพ 1 ชุด
4. เทศบาลตำบลนาป่าแซง มอบถุงยังชีพ 1 ชุด
5. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนาป่าแซง มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท