วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ อำเภอเขาสวนกวาง และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย
🩸ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 90 ราย
🩸ได้โลหิต จำนวน 39,500 ซี.ซี.
🩸เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 26 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย : ดวงตา จำนวน 6 ราย