เลือกหน้า
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร ได้มอบ ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 4 ผืน พัดลม 1 ตัว หม้อหุงข้าว 1 ใบ กะละมัง 4 ใบ เงินสด 10,000 บาท แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว