เลือกหน้า

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอตากฟ้า เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอตากฟ้า รายนายกองทูน เจ็กอยู่จริง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพุนกยุง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมน้ำดื่ม 2 ชุด ผ้าห่มนวม 2 ผืน และพัดลม 1 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป