เลือกหน้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางโศภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และนางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ราย คือ ส.ท. สุรินทร์ รักดี สังกัด ร.151 พัน 1 ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อ และบาดเจ็บเล็กน้อย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส