เลือกหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนราธิวาส จำนวน 366 ทุน ณ หอประชุมจำลองศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองของผู้รับทุน ร่วมพิธีในครั้งนี้