เลือกหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)” ณ โรงเรียนนูรุดดีน(มูลนิธิ) อำเภอตากใบ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 30 ราย = 13,500 ซีซี