เลือกหน้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 57ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 50 รายและอวัยวะ จำนวน 49 ราย