เลือกหน้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันศุกร์) ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดงและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 106 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7รายและอวัยวะ จำนวน 6 ราย