เลือกหน้า

วันที่ 16  มีนาคม  2566 นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางปิยะฉัตร อุสาหะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธุ์  นายอำเภอเมืองพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ตามโครงการ “เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ราย ดังนี้1.นางแผ้ว ทิพย์สังข์   อายุ 92  ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง2.นายธวัช  พูลเกิด  อายุ 81 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 90  หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง3.นางอบ  รักษ์จำรูญ   อายุ 83 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง4.นางเหิม  จีนลอย    อายุ 95 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง5.นางคำจิต นาคบรรณ์  อายุ 82 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง