เลือกหน้า
วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  นางเตือนใจ บุตรคุณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับ นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอท่าลี่ ผู้แทน ปภ.เลย ผู้แทน พมจ.เลย นายกอบต.ท่าลี่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน รายนายวิเชียร สวัสดิ์ธรรม อยู่บ้านเลขที่ 208 ม. 7  ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงอุปโภคบริโภค ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าขนหนู และพมจ.เลย มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท ปภ.เลย มอบถุงอุปโภคบริโภค 1 ชุด ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าว