เลือกหน้า

วันที่ 10 กันยายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยอง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร จิตอาสา เจ้าหน้าที่แม็คโครระยอง อส. และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมจัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,075 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้
1. พื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1,990 ครอบครัว
2. พื้นที่อำเภอบ้านฉาง จำนวน 85 ชุด
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Shares