เลือกหน้า

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา เจ้าหน้าที่โรงพยาลเบตง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงและ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเบตงเบตง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 131 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 58,950 ซีซี
ณ โชว์รูมโตโยต้าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Shares