เลือกหน้า

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกับ นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และคณะ ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ที่ผ่านการร้องขอทางแอบพลิเคชันพ้นภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย )ในพื้นที่บ้านสวายสอ จำนวน 9 ชุด ณ ศาลาประชาคมบ้านสวายสอ หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Shares