เลือกหน้า

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ราย นายบุญ อินทรักษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด คุณรัชนี สุจิตต์ และคณะ มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ขนมและน้ำ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 268 ม.3 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

Shares