เลือกหน้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ผ่านแอฟพลิเคชั่น “พ้นภัย” แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอฝางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พายุมูหลาน จำนวน 250 ราย ณ วัดคงคานิมิตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝาง และอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Shares