เลือกหน้า

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของเล่นเด็ก และนมพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

Shares