เลือกหน้า

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม ช่วยเหลือ นายแสนสุข อะอิตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 566 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส 1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พร้อมมอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท รถจักรยาน และสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

Shares