เลือกหน้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ไปยัง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่นักเรียนอายุ 17 ปี ที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) โดยมีนายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี, ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท, นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน คณะครู และสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมลงพื้นที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้พูดคุยกับนักเรียนหญิง และผู้เป็นปู่ ซึ่งเล่าว่า นักเรียนป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ซึ่งรับเชื้อจากมารดาตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่กับปู่ มารดาเสียชีวิต บิดาถูกจำคุก ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างลำบากครอบครัว
ได้รับเงินสงเคราะห์จากเทศบาลเดือนละ 500 บาท ผู้เป็นปู่ได้รับเงินช่วยเหลือคนชรา เดือนละ 1,000 บาท และรายได้จากการรับจ้างอีกไม่มาก ทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้เดินทางเข้ามาติดตามให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และเงินสด จำนวน 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น และทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทจะให้ความช่วยเหลือผู้เป็นปู่โดยนำเข้ารักษาดวงตาในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และจะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป

Shares