เลือกหน้า

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ราย นางเทา โคตรสขึง อายุ 74 ปี ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดเตียง ตามโครงการออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและคนชรา โดยมี นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไค้ – นาแล อสม. อพม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบชุดกระเป๋าจำนวน 1 ชุดณ บ้านเลขที่ 8 / 2 หมู่ที่ 6 บ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Shares