เลือกหน้า

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในครั้งนี้พร้อมด้วย นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของ ดังนี้
1.ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
2.แว่นตา จำนวน 50 อัน
3.กางเกงลำลอง จำนวน 150 ตัว
ณ โรงเรียนบ้านท่าไค้ หมู่ 6 บ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Shares