เลือกหน้า

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุตามโครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัยศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดือนนี้กาชาดอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

Shares