เลือกหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย กรรมการและสมาชิกกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง หน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 141 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 103 ราย ได้โลหิต จำนวน 45,250 ซีซี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Shares