เลือกหน้า

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายภูวดล เฉยคล้าย อยู่บ้านเลขที่ 540 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเด็กเรียนดี แต่มีฐานะยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพ จักรยาน ชุดกันฝน และเงินสด จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

Shares