เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางบุษดี สุวรรณรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ อาสายุวกาชาดสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  ณ...
นครพนม 

นครพนม 

วันที่  20 มกราคม 2566  นางสงวน  จันทร์พร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  มอบหมายให้นางภัทราพร  สีหามาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ ครอบครัว...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว โดยมี นายธีรยุทธ์...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 23 มกราคม 2566  นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร”ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ”...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้ นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “Plus 1...