เลือกหน้า
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาวัดปากลง หมู่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต 102 ยูนิต จำนวน 40,800 ซีซี...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 3,000 บาท มอบนายไกรสร สุวรรณภักดี อยู่บ้านเลข 222/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 7 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นางศรีวรรณ ไม้ค้าง...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 5 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นายสังเวียน ภาษากล (ผู้เสียชีวิตนายสมบูรณ์ ภาษากล)2. นางสุเพ็ญ ชูศรี(ผู้เสียชีวิตนายสมบัติ...