เลือกหน้า
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และทีมเจ้าหน้าที่สาธาณสุขจังหวัดนนทบุรี...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564 นางมยุรี ไชยเสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีให้โอวาท มอบชุดปฎิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(นักรบชุดขาว) จำนวน 33 ท่าน ที่อาสาสมัครไปช่วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 ณ หัองโถงสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2564 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพุธ) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 117 ยูนิต...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ หมุนวงล้อ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อม เพื่อทำการออกรางวัลในวันที่...
ตราด

ตราด

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางศุภากร โกศลเสรษฐ์ กกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นกรรมการตรวจรับงาน ในนามผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด รับมอบเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ณ...