เลือกหน้า
พังงา

พังงา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา  (ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่าย เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านแอปพลิดชั่น “พ้นภัย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2564...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางจรรยา สุทนต์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งเสลี่ยม...
ตาก

ตาก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประชุม ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง...

มุกดาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2563...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง...