เลือกหน้า
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสบเมย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครอบครัว นางสาวลัดดา สุดาเฟื่องฟ้า อยู่บ้านเลขที่ 10/ส บ้านสบแม่คะ หมู่ 3 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านตามโครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมเเซม ปรับปรุงที่พักอาศัย ผู้ยากไร้...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และทีมเจ้าหน้าที่สาธาณสุขจังหวัดนนทบุรี...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564 นางมยุรี ไชยเสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีให้โอวาท มอบชุดปฎิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(นักรบชุดขาว) จำนวน 33 ท่าน ที่อาสาสมัครไปช่วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 ณ หัองโถงสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2564 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพุธ) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 117 ยูนิต...