เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา...
พังงา

พังงา

วันที่ 9​ ธันวาคม​ 2564​ นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางอ้อมกมล แสวงทรัพย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงานายสุรพล เด่นมาลัยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอนุชา เสมพืช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   โรงพยาบาลพังงา นางศิริวรรณ วันหนุน...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด...