เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานจังหวัด...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรจุดประกายกาชาด ประจำปี 2565 ณ สำนักงานสาธาณสุขอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรจุดประกายกาชาด ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีนายสมนึก...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรจุดประกายกาชาด ประจำปี 2565 ณ อาคารซิมบี้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการพันธกิจที่ 5 ร่วมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรจุดประกายกาชาด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือการขยายผลเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้วมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ...