มุกดาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2563...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ ...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมใน ” โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการ “ โครงการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ” และได้เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ”...
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร...