เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี...
ตราด

ตราด

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
ตราด

ตราด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยรองนายกและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมให้กำลังใจและมอบแผ่นรองซับสำเร็จรูปให้กับนายชิต งามเจริญ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาสมิง...
ตราด

ตราด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ตราด

ตราด

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)...
ตราด

ตราด

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ เงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...