กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำบิด, รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม....
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง ,รพ.สต.บ้านคำบิด, อบต.วาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม....
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้- เวลา 09.00 น.  ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รพ.สต.ปลาโหล...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม,...