เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 17 เมษายน 2564นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ และนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม....
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม,...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม,...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง รพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ่ รพ.สต.บ้านกกส้มโอง ทต.หนองลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาภากาชาดไทย และ อสม....