เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว หมวก และถุงเท้า...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ หล่อตระกูล กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ 4) และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนวลจันทร์  พูลสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ 1) และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์...
กาฬสินธุ์  

กาฬสินธุ์  

วันที่ 20 มกราคม 2565  นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ หล่อตระกูล กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ 4) และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์...