เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ที่ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 1 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมออกให้บริการราษฎรพร้อมกับหน่วยแพทย์พอ.สว. ที่โรงเรียนห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง...