ตรัง

ตรัง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 52 ราย ได้โลหิต 47 ยูนิต...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมออกหน่วยปฎิบัติงาน พอ.สว. ที่ อบต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมี...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีนายไพโรจน์ ศรีละมุน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานรัฐสภา นายศราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ผู้นำท้องถิ่น...