เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับอำเภอกันตัง มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 จำนวน 400 ชุด...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย ดังนี้1. นางปริ้ม...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บ.โตโยต้าเมืองตรัง จก. สาขาศรีตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 86...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด และจิตอาสาสภากาชาดไทย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด...