เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 เมษายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ขอขอบคุณผู้บริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและป่วยยากไร้ ราย นางสาวสั้น ชูอ่อน และสามี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดังนี้ 1. นางจีรนันท์ โภชสาลี บริจาคเตียงไม้สัก พร้อมเครื่องนอน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมกรรมการพันธกิจที่ 1 ด้านการบรรเทาทุกข์ ออกติดตามสำรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) ในพื้นที่จังหวัดตรังขอบคุณได้รับแล้ว...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ นายณรงค์เดช จุ้ยเฒ่า ณ บ้านเลขที่ 6 ม.12 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ตามโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังห่วงใย...