เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง โดยมีนายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ลงพื้นที่สำรวจเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางเอ็นดู สุวรรณยุหะ รองนายกาชเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางเอ็นดู สุวรรณยุหะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิก ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง โดยมีนายภิญโญ จินตนปัญญา...