เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่  7 เมษายน  2563 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล นางนีรนุช คล้ายทับทิม รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  สนง.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 30 มีนาคม 2563เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลิตหน้ากากผ้ามัสลิน และFace shield...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ​  ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ...
ศรีสะเกษ​

ศรีสะเกษ​

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวัฒนา​ พุฒิชาติ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ศรีสะเกษ​/ประธาน​ที่ปรึกษา​คณะกรรมการ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ​ ได้จัดกำลังสมาชิก ​อส.จากกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ​...