เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ ให้นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 17 กันยายน 2564  นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางเพ็ญพิชญา สังข์วงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 50 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้ในชีวิตประจำวัน...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และนางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...