เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมาลัย อุกฤษฏ์สิริ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าเวร กลุ่ม 1) กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพงศธร จัตุพล ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก (กลุ่ม 2 คุณแม่อาหม่วย) และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ธนาคารเลือด...