เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสมยา  ศรีขาว  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการทุนการศึกษา...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 5 เมษายน  2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสมยา  ศรีขาว  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  นำปลาร้าปรุงสุกจำนวน  10  แพ็ค  (ล๊อตสุดท้าย)  ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในวันรวมน้ำใจสู่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพงศธร จัตุพล ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ คลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ณ  อำเภอห้วยทับทัน...