ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เป็นต้นไป นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาวรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ....
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา  เกษกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย ภริยานายอำเภออุทุมพรพิสัย คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่  7 เมษายน  2563 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล นางนีรนุช คล้ายทับทิม รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  สนง.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)...