เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นาย วิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการ -สมาชิกเหล่ากาชาด และแม่บ้านมหาดไทย มีภาคเอกชนมาร่วมด้วยคือ ดร กัลยาณี...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ คลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เป็นต้นไป นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาวรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ....
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายนางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา  เกษกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย ภริยานายอำเภออุทุมพรพิสัย คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ...