เลือกหน้า
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 50 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมนี้ได้มอบชุดนมและขนม จำนวน 50...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศิริพร ไพบูลย์ (หัวหน้าเวร) พร้อมด้วย กรรมการ  สมาชิก และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ คลังเลือด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บัวแย้ม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าเวร) กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ อุบลพงษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าเวร) สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...