เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองโทสุพล ภูมิฐานนท์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหันคา ที่ 6 พร้อมด้วย นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.หันคา ที่ 6 , สาธารณสุขอำเภอหันคา , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยงู , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 .เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนงาน ตำบล มั่นคง...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางนัยนา ยอดระบำ หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จนท.สส. ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 14 พังงา...
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพ “ปันน้ำใจ สู้ภัยCOVID-19”...