เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่ดำเนินการเชิงรุก แจกหน้ากากอนามัย Surgical Mask ให้แก่ประชาชนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้า ที่หน้าบริเวณโรงพยาบาลท่าสองยาง...
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง...
ตาก

ตาก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด นางโสภา ทับผึ้ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด...
ตาก

ตาก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน 346 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ให้แก่กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน...
ตาก

ตาก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลพบพระ  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ...