ตาก

ตาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันให้กับโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน...
ตาก

ตาก

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดสดวังหินและตลาดสดเทศบาลเมืองตาก  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมกับเทศบาลเมืองตาก ร่วมแจก เจลทำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และ คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย...
ตาก

ตาก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ และผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมรับมอบ Face Shield จำนวน 500 ชิ้น จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ และนางอรอนงค์ ชมก้อน...
ตาก

ตาก

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด...