เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเเละให้กำลังใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงจากติดเชื้อ โควิด -19 พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัย COVID...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท...
ตาก

ตาก

วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 20,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ขนาด 450 ml จำนวน 500 ขวด จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา มอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสามเงา โดยมี นางสาวสุพัตรา พามา...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก โดยมี นายวรุตม์ อ๊อดทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก พร้อมคณะ รับมอบ...