เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่ 20 ธันวาคม นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม  และภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี...
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคมและภาคบริการโลหิตที่ 12ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี...