เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ ที่เป็นมารดาของกรรมการเหล่ากาชาด อำเภอท่าม่วง โดยนำกระเช้าแบรนด์ไปมอบให้เพื่อแสดงความห่วงใย...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...