เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดลำทราย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมด้วยนางรชยา  ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.00 น.  ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขา สามสิบหาบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ยากไร้ จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 3 ถุง ผ้าห่ม 3 ผืน...