เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่หมู่ 3...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ยากไร้...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ประธานในพิธี)พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ยากไร้...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค...