เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่  3 พฤษภาคม 2564  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะ ร่วมเปิดงานสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่  3 พฤษภาคม 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะ ได้มอบแอลกอฮอล์ ถังละ 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง รวมเป็น 80 ลิตร...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และได้รับโลหิต จำนวน 94 ราย 32,900 ซีซี ดวงตา 11 ราย และอวัยวะ 11 ราย ณ กองพันทหารราบที่ 19...