เลือกหน้า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นายธีรพร ดำรงสาตร์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น